COVID-19


COVID-19

COVID-19 (z anglického spojení coronavirus disease 2019) je infekční onemocnění, které způsobuje nový koronavirus SARS-CoV-2 (dříve označovaný jako 2019-nCoV), který se začal šířit v prosinci 2019 z Číny. Označení COVID-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální 11. února 2020.K 7. březnu 2020 je na celém světě 106 165 potvrzených případů, z toho 3 594 úmrtí a 58 416 zotavení v celkem 98 státech světa. Dne 1. března 2020 byly kolem 16:00 SEČ oznámeny první 3 případy výskytu onemocnění COVID-19 v Česku. K 7. březnu 2020 bylo v Česku evidováno již 26 případů výskytu onemocnění COVID-19.

Nakažení a inkubační doba

COVID-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka a šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota R0 (tj. přibližně kolik lidí může nakazit 1 infikovaný člověk) se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba (tzn. doba od nakažení do propuknutí příznaků nemoci) se pohybuje přibližně mezi 2 až 14 dny[12] a i během ní je nemoc infekční.

Identifikace

Nemoc má velmi podobné příznaky i průběh jako závažnější chřipka či jiné podobné chřipkové onemocnění. Je tak velmi obtížné na první pohled rozeznat nákazu koronavirem právě od chřipky. V současnosti je tudíž jediným možným způsobem, jak virus v těle odhalit, podstoupit krevní testy, kde se v odebraných vzorcích následně hledá stejné RNA, jako má koronavirus. Stále se však vyvíjejí nové a efektivnější metody testování na podobném principu.

Příznaky a symptomy

Jako první se projevuje horečka, velká únava a dušnost. Později se přidá suchý dráždivý kašel, případně bolest svalů a kloubů.Životní funkce přijímaných pacientů jsou obvykle stabilní. Závažnější případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti.

Léčba

Na toto onemocnění zatím neexistuje žádná vakcína ani lék, který by účinkoval přímo proti viru.[19] Na potlačení některých příznaků onemocnění, je možné zahájit podpůrnou léčbu běžně dostupnými léky. Několika zemím se ale své pacienty podařilo vyléčit pomocí léků na AIDS v kombinaci s léky na chřipku. V případě COVID-19 se ozývají vedle skutečných lékařů i provozovatelé nejrůznějších forem tzv. alternativní medicíny, kteří proklamují, že jejich přípravek je nějakým způsobem efektivní v terapii nebo v léčbě onemocnění. Americké Národní centrum pro komplementární a integrativní zdraví (NCCIH) varuje, že neexistuje přitom žádný důkaz, že by tyto formy pokusů o prevenci nebo terapii mohly být prospěšné, některé dokonce mohou být nebezpečné. Dne 6. března 2020 uvedla hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová, že aby se dal člověk považovat za vyléčeného, musí mít 2 negativní testy za sebou s odstupem 24 hodin