Informace pro občany


Informace pro občany

V souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světová zdravotnická organizace (WHO). Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo pro občany souhrnné informace, které jsou průběžně aktualizovány.

Vývoj událostí v čase

V pátek 6. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do ČR nařizuje, aby bezprostředně po návratu do ČR oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Ve čtvrtek 5. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se účinností od čtvrtka 5. března 2020 do odvolání zakazuje všem osobám, s výjimkou výrobců, vyvážet z území České republiky všechny přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou, s výjimkou přiměřeného množství pro osobní potřebu.

Ve středu 4. března 2020 opět zasedala Bezpečností rada státu a Ministerstvo zdravotnictví násedně přijalo mimořádné opatření, kterým všem pořadatelům hromadných akcí na území ČR s předpokládanou účastí nad 5000 osob denně nařizuje oznámit takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici.

V úterý 3. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým s účinností od středy
4. března 2020 do odvolání zakazuje vývoz všech respirátorů třídy FFP3 mimo Českou republiku, a jejich prodej všem mimo zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného zdraví, složky integrovaného záchranného systému a další orgány státní správy.

V pondělí 2. března 2020 zasedala Bezpečností rada státu. Ta s platností od 5. března na dobu 14 dnů pozastavila letecká spojení s oblastmi v severní Itálii a v Jižní Koreji. Na základě tohoto rozhodnutí vydal ministr zdravotnictví příslušná ochranná opatření: pozastavení letů ze severní Itálie a pozastavení letů z Jižní Koreje. Bezpečností rada státu také rozhodla, že závod Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě ve dnech 5. – 8. března 2020 bude bez účasti diváků – ochranné opatření k této sportovní akci.

V neděli 1. března 2020 oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch potvrzení prvních třech případů nákazou COVID-19 v České republice. Všichni tři pacienti, dva Češi a jedna studentka americké národnosti, byli izolováni na infekčním oddělení Nemocnice Na Bulovce. Zdravotní stav všech hospitalizovaných byl uspkojivý, průběh infekce v době jejich hospitalizace mírný.

Ve čtvrtek 27. února 2020 svolal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zasedání Ústřední epidemiologické komise. Ta projednala aktuální vývoj ohledně onemocnění koronaviru v Evropě a připravenost ČR na možné rozšíření nákazy na její území. V závěru jednání ministr vyzval orgány státní správy, aby bezodkladně rozpracovaly Typový plán, který je určen pro mimořádné situace.

Ve středu 26. února 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vzhledem k aktuální epidemiologické situaci doporučení cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže).

V úterý 25. února 2020 jednalo rozšířené předsednictvo Bezpečnostní rady státu, která kvůli koronaviru nedoporučuje cesty do Lombardie a Benátska v Itálii. Lidé by měli zvážit, zda vůbec jezdit do ciziny.

V pondělí 24. února 2020 se po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vyjádřil k aktuální situaci ohledně šíření koronaviru v Itálii. Na čtvrtek 27. února svolal ministr Ústřední epidemiologickou komisi. Nevyloučil také případná další opatření v případě, že by se Itálii nedařilo šíření viru zastavit. ČR také posiluje státní hmotné rezervy zdravotnického materiálu.

Ve čtvrtek 13. února 2020 se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zúčastnil mimořádného jednání ministrů zdravotnictví v Bruselu v souvislosti s šířením koronaviru v Evropě. Ministr vyzdvihl zodpovědný přístup ČR, která od konce ledna přijala opatření odpovídající jak doporučením WHO, tak i úzké komunikaci mezi státy EU. Zdůraznil také nutnost soběstačnosti Evropy ve výrobě léků.

V pátek 7. února 2020 vydala Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, v zájmu předběžné opatrnosti, celkem 31 vysokým školám v Praze plošné nařízení k plnění mimořádných opatření při nebezpečí vzniku epidemie.

V pondělí 3. února 2020 podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ochranné opatření, kterým se od neděle
9. února 2020 až do odvolání zakazují všechny přímé lety z Číny na všechna mezinárodní letiště v České republice.

V pátek 31. ledna 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ochranné opatření, kterým nařídilo dalším čtyřem letištím v ČR poskytovat cestujícím v souvislosti s hrozící nákazou koronavirem relevantní informace, které vydal Státní zdravotní ústav.

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 se vzápětí po tom, co WHO vyhlásilo tzv. globální stav nouze Ministerstvo zdravotnictví vyjádřilo v tiskové zprávě k dalším plánovaným krokům.

V pondělí 27. ledna 2020 bylo Ministerstvem zdravotnictví nařízeno ochranné opatření, které se vztahuje na pracovníky Letiště Václava Havla Praha.

V neděli 26. ledna 2020 byla svolána mimořádná tisková konference na Letišti Václava Havla Praha, které se zúčastnili všichni odborníci, kteří se podílí na ochraně obyvatel ČR v souvislosti s koronavirem. Před samotným zahájením tiskové konference byla společně řešena otázka bezpečnosti občanů ČR a přijatá opatření. Videozáznam tiskové konference je k dispozici na YouTube kanále MZ ČR.

Zdroj